header banner
Default

Klavyede Yazma Kısayol Tuşu Hangisi ve Kısayolu Nedir?


Yazdır kısayol tuşları, bilgisayar kullanımında çok işinize yarayacaktır. Yazdır kısayolu, yazma işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Bilgisayarla ilgili yazılı kaynaklardan istifade ile konuyu araştırabilirsiniz. Bilgisayarda yazdır tuşu ne başlığında merak ettiğiniz konuyu öğrenebilirsiniz. Söz konusu kısayol tuşu sıklıkla yazdırma işlemi yapanlar için büyük öneme sahiptir. Klavyede yazdır tuşu hangisi yazımızın devamında.

Yazdır Kısayol Tuşları

VIDEO: Windows kullanıyorsanız bu kısayolları ezberleyin! #windows
ShiftDelete.Net

Bilgisayarda kullanılan çok sayıda kısayol tuşu vardır. kısayol tuşları, özellikle Office programlarında çok işinize yarayacaktır. Belgedeki bir kısmın kopyalanması, kesilmesi, yapıştırılması gibi işlemler için kısayol tuşlarından istifade edilir.

Bilgisayarda kullanılan kısayol tuşlarından biri de "yazdır" kısayol tuşudur. Office ya da herhangi bir metin programında hazırlanan yazının yazdırılması için menü kısmından "yazdır" komutu vermeniz gerekir. Kısayol tuşu ise yazdırma komutunun çok daha pratik şekilde yazıcıya gönderilmesini sağlar.

Bilgisayarda Yazdır Tuşu Ne?

VIDEO: Klavye Tuşları ve Görevleri #klavye #qklavye
Bilge Çocuk

Bilgisayarda hazırladığınız bir belgeyi yazdırmak için menüden "yazdır" komutu vermek yerine kısayol tuşu kullanabilirsiniz. Ctrl+P tuşu yazdırma komutunun kısayol tuşudur. P, print komutundan gelen bir kısayoldur. Ctrl tuşuna parmağınız basılı iken P harfine bastığınızda karşınıza yazıcı seçenekleri çıkacaktır. Buradan kağıt boyutu ve yazıcı seçenekleri ile ilgili ayarlamaları yapıp "tamam" tuşuna bastığınızda belgeniz yazdırılacaktır.

Bilgisayar kullanımında işinize yarayacak, "yazdır" tuşu dışında da çok sayıda kısayol tuşu vardır. Bu tuşlardan istifade ile bilgisayardaki çok sayıda işlemi kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Sources


Article information

Author: Erika Santiago

Last Updated: 1703659921

Views: 1061

Rating: 4.4 / 5 (85 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Erika Santiago

Birthday: 1997-10-08

Address: 96481 Stephanie Wall, North Jamesland, WA 59686

Phone: +3656716367629729

Job: Air Marshal

Hobby: Painting, Motorcycling, Web Development, Coffee Roasting, Cooking, Card Collecting, Puzzle Solving

Introduction: My name is Erika Santiago, I am a courageous, steadfast, variegated, exquisite, strong-willed, welcoming, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.