header banner
Default

Europese wetgeving voor het voorkomen van crypto-fraude


NOS Nieuws

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met een wettenpakket dat de cryptomarkt moet reguleren. Het is de eerste Europese regelgeving rondom cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum. De wetten moeten het gebruik van cryptomunten voor witwassen, oplichting en andere illegale activiteiten zo veel mogelijk tegengaan.

In totaal heeft het Europees Parlement ingestemd met twee 'wettenpakketten'. Het eerste, Markets in Crypto Assets Regulation (MICA), is vooral bedoeld om gebruikers van crypto beter te informeren en zo oplichting te voorkomen.

Zo verplicht de wet cryptoplatforms onder andere om op papier te zetten welke technologie zij gebruiken en welke risico's daaraan verbonden kunnen zitten.

Het tweede pakket, Transfer of Funds Regulation (TFR), moet witwassen tegengaan. Zo moeten cryptoplatformen meer doen om illegale activiteiten op te sporen. Net als banken moeten zij nu ook verdachte transacties traceren en melden.

'Gamechanger'

VIDEO: 🚨 VERBOD contant GELD boven 2000?! & Grote FRAUDE door BANKEN | #71 Madelon Praat | Madelon Vos
Madelon Vos

De afgelopen jaren werd er voor miljarden euro's aan crypto witgewassen en werd er voor miljoenen gefraudeerd. Zo bleek het Amerikaanse cryptobedrijf FTX miljarden aan gestald geld van hun klanten te hebben uitgegeven. Toen die klanten bij een koersdaling hun geld wilden opnemen kwamen ze erachter dat hun investering in rook was opgegaan.

Dat moeten deze wetten nu zien te voorkomen. Cryptoplatforms moeten zich bijvoorbeeld registreren bij een EU-land om binnen de EU actief te zijn. Europese financiële toezichthouders zullen vervolgens controleren of de platforms zich ook aan alle regels houden en geen onnodige risico's nemen.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) noemt de wet een 'gamechanger' voor de cryptosector, die wat hem betreft aan regulering toe was. Wel blijft er nog genoeg werk aan de winkel: "Ook met deze regulering blijft de kans op rotte appels bestaan. Deze wet zal niet de laatste zijn."

Beter traceerbaar, ook minder anoniem

VIDEO: 20.000 euro kwijt na bankpasfraude: zó gaan oplichtersbendes die jouw pinpas en -code willen te werk
opgelicht

Als onderdeel van de TFR moeten de platforms klantgegevens gaan bewaren en, indien nodig, delen met de autoriteiten. Daardoor worden transacties beter traceerbaar en kan witwassen beter worden aangepakt, maar worden gebruikers een stuk minder anoniem.

Ook worden in de wet niet alle delen van de cryptosector aangepakt. De wetten hebben bijvoorbeeld geen invloed op cryptoleningen of bijvoorbeeld het gebruik van NFT's.

De wetten zullen naar verwachting in juli in werking treden, nadat ze formeel door alle EU-lidstaten zijn goedgekeurd.

Sources


Article information

Author: Isabel Davis

Last Updated: 1704525722

Views: 1275

Rating: 4.2 / 5 (109 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Isabel Davis

Birthday: 1914-07-03

Address: 202 Moss Park, Glasshaven, KY 93765

Phone: +3598568432078931

Job: Veterinarian

Hobby: Backpacking, Crochet, Cycling, Basketball, Whiskey Distilling, Tea Brewing, Playing Piano

Introduction: My name is Isabel Davis, I am a dedicated, Colorful, forthright, Gifted, courageous, priceless, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.